چه هدیه ای میتونه جذاب تر این این کوکی های عشقولانه باشه برای کسی که از صمیم قلب دوسش دارید؟!? یه کادوی جدید و لاکچری??


قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان روز عشق

یه شمع روشن کرد و به شعله لرزونش خیره شد. درخشندگی شمع چشمشو زد و پلکهاشو بست. هنوز نور شمع رو میدید. یادش افتاد که یه روز دیگه هم چشماشو بسته بود و وقتی باز کرد، کوکی هایی به شکل قلب های قرمز جلوش بود. ولنتاین اون سال فقط یک ماه از آشنائیشون می گذشت. با همون کوکی ها تونسته بود قفل دلشو باز کنه. لبخندی زد و چشماشو باز کرد. بلند شد و رفت سمت آشپزخونه. در یخچال رو باز کرد و با خنده گفت: "بریم واسه یه هدیه خاص واسه روز عشق" و یه تخم مرغ برداشت. با یه روبان قرمز موهای موج دار بلندش رو پشت سرش بست و گفت: "چرا فقط اون سورپرایز کنه؟ این بار نوبت منه"...

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه عاشقانه
@littlesweet_bakery
عاشقانه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روزعشق
@littlesweet_bakery
روزعشق
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی شادی
@mahboube.art
تابلوی شادی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین دخترونه
@dasharokitskaya
ولنتاین دخترونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه خاص ولنتاین
@inga_pridius
خاص ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شیک ولنتاین
@inga_pridius
شیک ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز ولنتاین
@angela_s_sweets_
روز ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای همسرم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای همسرم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای عشقم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای عشقم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین ارزون
@dasharokitskaya
ولنتاین ارزون