هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه جشن کریسمس

سال نو میلادی نزدیکه و اگه دنبال یه هدیه خاص برای جشن کریسمس میگردید این کوکی ها یه گزینه عالی و لاکچریه! ? ❄️? جذاب ، خوشمزه و دوست داشتنی ??


قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان جشن کریسمس ❄️

با دستهای کوچولوش بند کفششو گره زد. بعد بلند شد و از بالا به کفشهای آبی رنگش نگاه کرد. یه نگاهش به یه کفشش بود و نگاه دیگه ش به کفش دیگه. دوباره خم شد و بند کفش پای راستشو باز کرد و از نو بست. باز ایستاد و نگاه کرد. یه نگاه به در انداخت و دوید توی حیاط. در خونه رو باز کرد و به خیابون خلوت خیره شد. هی سرشو برمی گردوند تا سمت دیگه خیابون هم ببینه. همه جا ساکت بود و فقط صدای نفسهاشو می شنید. بعد از این که دقایقی با هیجان اطراف خیابون رو دید زد، به دیوار تکیه داد. ناامیدانه سرشو پایین انداخت. باز چشمش به بند کفشش افتاد. دوباره خم شد و بند کفش پای راستشو باز کرد و تلاش کرد تا شبیه بند کفش پای چپش گره بزنه. وقتی بلند شد پیرمردی با لباس مخمل آبی دید. چشماش گشاد شد و در حالی که می خندید داد زد: بابانوئل! آبی! پیرمرد با لبخند دستشو توی کیسه آبی رنگش کرد و یه بسته دستش داد. پسرک با ذوق جعبه رو باز کرد و دوباره فریاد زد: کوکی! کوکی آبی!

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه جشن کریسمس2021
@littlesweet_bakery
جشن کریسمس2021
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد لگو ها
@dasharokitskaya
تولد لگو ها
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد مرد عنکبوتی
@littlesweet_bakery
تولد مرد عنکبوتی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد باب اسفنجی
@littlesweet_bakery
تولد باب اسفنجی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شب یلدا ۹۹
@mixed.sugar
شب یلدا ۹۹
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه یلدا ۹۹
@mahboube.art
یلدا ۹۹
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه 2021 میلادی
@maria_kuzyrenko
2021 میلادی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه سال 2021
@tasty_workshop
سال 2021
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه کریسمس2021
@elena_art_prianik
کریسمس2021
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه پسرونه
@mariyalevitan
پسرونه