هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه جشن کریسمس

سال نو میلادی نزدیکه و اگه دنبال یه هدیه خاص برای جشن کریسمس میگردید این کوکی ها یه گزینه عالی و لاکچریه! 🎁 ❄️💙 جذاب ، خوشمزه و دوست داشتنی 😍🤩


قیمت ۶۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان جشن کریسمس 🤩❄️😍💙🎁

با دستهای کوچولوش بند کفششو گره زد. بعد بلند شد و از بالا به کفشهای آبی رنگش نگاه کرد. یه نگاهش به یه کفشش بود و نگاه دیگه ش به کفش دیگه. دوباره خم شد و بند کفش پای راستشو باز کرد و از نو بست. باز ایستاد و نگاه کرد. یه نگاه به در انداخت و دوید توی حیاط. در خونه رو باز کرد و به خیابون خلوت خیره شد. هی سرشو برمی گردوند تا سمت دیگه خیابون هم ببینه. همه جا ساکت بود و فقط صدای نفسهاشو می شنید. بعد از این که دقایقی با هیجان اطراف خیابون رو دید زد، به دیوار تکیه داد. ناامیدانه سرشو پایین انداخت. باز چشمش به بند کفشش افتاد. دوباره خم شد و بند کفش پای راستشو باز کرد و تلاش کرد تا شبیه بند کفش پای چپش گره بزنه. وقتی بلند شد پیرمردی با لباس مخمل آبی دید. چشماش گشاد شد و در حالی که می خندید داد زد: بابانوئل! آبی! پیرمرد با لبخند دستشو توی کیسه آبی رنگش کرد و یه بسته دستش داد. پسرک با ذوق جعبه رو باز کرد و دوباره فریاد زد: کوکی! کوکی آبی!

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه پسرونه
@mariyalevitan
پسرونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت تولد پسرونه
@irinka.pavlovskaya
گیفت تولد پسرونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت تولد
@irinka.pavlovskaya
گیفت تولد
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد مادرانه
@irinka.pavlovskaya
تولد مادرانه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه یونیکورن
@angela_s_sweets_
یونیکورن
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت دندونی دخترونه
@medovnik_cake
گیفت دندونی دخترونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت دندونی پسرونه
@atricookiesstore
گیفت دندونی پسرونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت دندونی
@bakesbylo
گیفت دندونی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه دندونی
@hula.ciacho
دندونی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه جک دنیلز
@nataliamaloga
جک دنیلز