هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای همسر

روز مادر نزدیکه و بهانه خوبیه تا از مادر ها و همسرای عزیز بابت زحماتشون قدر دانی کنیم، شاید بتونیم گوشه ای از زحماتشون رو جبران کنیم??? این کوکی ها میتونه یه هدیه متفاوت و جذاب باشه برای این روز??


قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان برای همسر

یه نگاه به کمد لباساش کرد و دستاشو لابلای لباساش فرو برد. از جوونیاش همیشه دلش می خواست هر چی واسه خودش می خرید، آبی آسمانی باشه. به خودش گفت: "یه روزی جوون بودم و با لباسای آبی خیلی خوشگل می شدم." نگاهش افتاد به انگشتاش که روی یه پیرهن آبی بود. انگشتاش چروکیده شده بود و میلرزید. آروم گفت: "دیگه پیر شدم". دستشو پایین آورد و در کمد رو بست. به آینه روی در کمد خیره موند. دوباره گفت: "الانم مهمه که چه رنگی بپوشم؟ الان مهمونا میان و من هنوز آماده نیستم..." یهو دخترش سرشو از پشت در اتاق آورد تو و گفت: "سلام مامان جونم. چه خوب که هنوز اماده نشدی، ببین برات چی آوردم.." دستشو کرد توی کیفش و یه بلوز ابی آسمانی رو بیرون کشید و جلوی مامانش گرفت. با صدای بلند و هیجان زده ای گفت "مامان ببین چقد بهت میاد!"

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه مادر دختری
@irinka.pavlovskaya
مادر دختری
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد مادرانه
@irinka.pavlovskaya
تولد مادرانه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای مادر
@downtowndoughto
برای مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای روز مادر
@mariyalevitan
برای روز مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز مادر
@mariyalevitan
روز مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز زن
@mariyalevitan
روز زن
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه قوری خال خالی
@bilobzhitska
قوری خال خالی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شماره دوزی
@irinka.pavlovskaya
شماره دوزی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه مادربزرگ ورزشکار
@liliyas_sweets
مادربزرگ ورزشکار