هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه سال موش

میدونید که سال ۲۰۲۰ سال موش هست! ?? این کوکی های خوشگل که تلفیق سال جدید، موش و پنیر هست خیلی جذاب و خاصه ! مخصوصا برای هدیه کریسمس ! ???


قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان سال موش

با این که صبحونه هم پنیر خورده بود، اما برای شام هم پنیر جلوش بود! با خودش گفت: خب چه اشکال داره آدم عاشق پنیر باشه؟ بعد یه تیکه بزرگ بین انگشت شست و اشاره ش گرفت و سرش رو به عقب خم کرد و پنیر رو انداخت تو دهنش. همین طور که پنیر توی دهنش بود گفت: ممممم... خوشمزه ست، همیشه خوشمزه ست! بعد رفت به سمت درخت کاجی که پر از گوی های قرمز رنگ بود و گوشه خونه خودنمایی می کرد. انگشت اشاره ش رو گذاشت روی دماغ موش کوچولوی روی درخت. چشماشو ریز و صورتشو جمع کرد و گفت: آهای خوشگله، امسال سال ماست.

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه جشن کریسمس2021
@littlesweet_bakery
جشن کریسمس2021
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد لگو ها
@dasharokitskaya
تولد لگو ها
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد مرد عنکبوتی
@littlesweet_bakery
تولد مرد عنکبوتی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد باب اسفنجی
@littlesweet_bakery
تولد باب اسفنجی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شب یلدا ۹۹
@mixed.sugar
شب یلدا ۹۹
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه یلدا ۹۹
@mahboube.art
یلدا ۹۹
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه 2021 میلادی
@maria_kuzyrenko
2021 میلادی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه سال 2021
@tasty_workshop
سال 2021
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه کریسمس2021
@elena_art_prianik
کریسمس2021
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه پسرونه
@mariyalevitan
پسرونه