هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه سال موش

میدونید که سال ۲۰۲۰ سال موش هست! 😍🐭 این کوکی های خوشگل که تلفیق سال جدید، موش و پنیر هست خیلی جذاب و خاصه ! مخصوصا برای هدیه کریسمس ! 😍🎁🎀


قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان سال موش 🎁🐭😍🎀

با این که صبحونه هم پنیر خورده بود، اما برای شام هم پنیر جلوش بود! با خودش گفت: خب چه اشکال داره آدم عاشق پنیر باشه؟ بعد یه تیکه بزرگ بین انگشت شست و اشاره ش گرفت و سرش رو به عقب خم کرد و پنیر رو انداخت تو دهنش. همین طور که پنیر توی دهنش بود گفت: ممممم... خوشمزه ست، همیشه خوشمزه ست! بعد رفت به سمت درخت کاجی که پر از گوی های قرمز رنگ بود و گوشه خونه خودنمایی می کرد. انگشت اشاره ش رو گذاشت روی دماغ موش کوچولوی روی درخت. چشماشو ریز و صورتشو جمع کرد و گفت: آهای خوشگله، امسال سال ماست.

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه عمو نوروز
@biscofam
عمو نوروز
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه مردونه
@biscofam
مردونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز پدر
@mery_green
روز پدر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز مرد
@inga_pridius
روز مرد
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای همسر
@the.cookieholic
برای همسر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای مادر
@downtowndoughto
برای مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای روز مادر
@mariyalevitan
برای روز مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز مادر
@mariyalevitan
روز مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز زن
@mariyalevitan
روز زن
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز ولنتاین
@angela_s_sweets_
روز ولنتاین