هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت دندونی

کوکی دندونی اینقدر تپل و بامزه دیده بودین؟ ?? برای جشن دندونی از این کوکی ها غافل نشید ??


قیمت ۶۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان گیفت دندونی

توی افکارش غرق شده بود. با خودش گفت: "انگار همین دیروز به دنیا اومد... چجوری این روزا گذشت که من نفهمیدم؟!" بلند شد و توی کمد نگاه کرد. "بیشترشون کوچیک شده.." دستشو گذاشت روی شکمش و بهش خیره شد. "چه روزای شیرینی بود، اون حس قشنگ چقد کوتاه بود". در کمد رو بست و روی تخت نشست. آروم خوابیده بود و آب دهنش از گوشه لبش بیرون اومده بود. خندید و گفت: "قشنگ مامان... داری دندون در میاری"...

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تولد باب اسفنجی
@littlesweet_bakery
تولد باب اسفنجی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی مهربانی
@mahboube.art
تابلوی مهربانی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی آرامش
@mahboube.art
تابلوی آرامش
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی عشق
@mahboube.art
تابلوی عشق
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه مادر دختری
@irinka.pavlovskaya
مادر دختری
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای دختر
@irinka.pavlovskaya
برای دختر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز دختر
@irinka.pavlovskaya
روز دختر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت تولد
@irinka.pavlovskaya
گیفت تولد
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه یونیکورن
@angela_s_sweets_
یونیکورن
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه گیفت دندونی دخترونه
@medovnik_cake
گیفت دندونی دخترونه