هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه خاص ولنتاین

خارپشت عاشق و کوکی هایی که نهایت عشق رو نشون میدن!? این پک یه پک خاص و یه هدیه خاص برای ولنتاین هست!?? با این کادوی عاشقونه و جدید یه روز خاص بسازید با عشقتون ??


قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان خاص ولنتاین

از خواب بیدار شد. داشت لبخند میزد. پتو رو با دو تا دستش تا زیر بینیش بالا کشید. فقط چشماش دیده میشد. با خودش گفت: "مگه جوجه تیغی ها هم عاشق میشن؟!" و سرشو کرد زیر پتو و خندید. دوباره گفت: "حتما چون ولنتاین نزدیکه". صدای خنده ش باعث شد مامانش بیاد تو اتاق. مامان گفت: "به به، صبح بخیر دختر خوش اخلاق.. به چی می خندی؟" سرشو آورد بیرون و گفت: "خواب دیدم یه جوجه تیغی هستم" و هر دو باهم زدن زیر خنده...

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه عاشقانه
@littlesweet_bakery
عاشقانه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روزعشق
@littlesweet_bakery
روزعشق
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی شادی
@mahboube.art
تابلوی شادی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین دخترونه
@dasharokitskaya
ولنتاین دخترونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شیک ولنتاین
@inga_pridius
شیک ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز ولنتاین
@angela_s_sweets_
روز ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای همسرم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای همسرم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای عشقم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای عشقم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین ارزون
@dasharokitskaya
ولنتاین ارزون