هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه خاص ولنتاین

خارپشت عاشق و کوکی هایی که نهایت عشق رو نشون میدن!😍 این پک یه پک خاص و یه هدیه خاص برای ولنتاین هست!💞💌 با این کادوی عاشقونه و جدید یه روز خاص بسازید با عشقتون 😍🤩


قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان خاص ولنتاین 💞🤩😍💌

از خواب بیدار شد. داشت لبخند میزد. پتو رو با دو تا دستش تا زیر بینیش بالا کشید. فقط چشماش دیده میشد. با خودش گفت: "مگه جوجه تیغی ها هم عاشق میشن؟!" و سرشو کرد زیر پتو و خندید. دوباره گفت: "حتما چون ولنتاین نزدیکه". صدای خنده ش باعث شد مامانش بیاد تو اتاق. مامان گفت: "به به، صبح بخیر دختر خوش اخلاق.. به چی می خندی؟" سرشو آورد بیرون و گفت: "خواب دیدم یه جوجه تیغی هستم" و هر دو باهم زدن زیر خنده...

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه عاشقانه
@littlesweet_bakery
عاشقانه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روزعشق
@littlesweet_bakery
روزعشق
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی شادی
@mahboube.art
تابلوی شادی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین دخترونه
@dasharokitskaya
ولنتاین دخترونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شیک ولنتاین
@inga_pridius
شیک ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز ولنتاین
@angela_s_sweets_
روز ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای همسرم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای همسرم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای عشقم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای عشقم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین ارزون
@dasharokitskaya
ولنتاین ارزون