هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین

روز ولنتاین یه روز خاص برای عشاق هست! ? خرس و قلب قرمز هم یجورایی شده از نمادهای این روز?? این کوکی های خرس و قلب قشنگ هم میتونه یه هدیه جذاب باشه برای عشقتون! ??


قیمت ۱۲۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان ولنتاین

روی صندلی راک لم داده بود. دست راستش یه ماگ قهوه و دست چپش به نوک سبیل هاش بود. تو ذهنش افکار مختلف می چرخیدن و از پنجره به دونه های برفی که آروم آروم پائین میومدن، نگاه می کرد. با خودش گفت:"خب حالا چیکار کنیم؟... آخه اون خرس های پشمالوی نمکی چه ربطی به عشق و روز ولنتاین دارن؟" یه جرعه قهوه نوشید و با لبخندی گفت: "تدی های لعنتی گرم و نرم!" به یه نقطه خیره شد و باز یه جرعه نوشید. زیر لب گفت: "گرم و نرم!... آدم دلش می خواد بغلشون کنه و فشارشون بده..." لبخندی زد و بلند شد. انگشت اشاره شو بالا گرفت و گفت: "همینه!"

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه عاشقانه
@littlesweet_bakery
عاشقانه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روزعشق
@littlesweet_bakery
روزعشق
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه تابلوی شادی
@mahboube.art
تابلوی شادی
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین دخترونه
@dasharokitskaya
ولنتاین دخترونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه خاص ولنتاین
@inga_pridius
خاص ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه شیک ولنتاین
@inga_pridius
شیک ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز ولنتاین
@angela_s_sweets_
روز ولنتاین
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای همسرم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای همسرم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین برای عشقم
@angela_s_sweets_
ولنتاین برای عشقم
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه ولنتاین ارزون
@dasharokitskaya
ولنتاین ارزون